Beneath Behavior 

Bewust leven vanuit je Hart 

WZD-Functionaris / Onafhankelijk deskundige

Ik ben als BIG-geregistreerd Orthopedagoog Generalist beschikbaar als Wet Zorg en Dwang-functionaris binnen de gehandicaptenzorg. Ook kan ik als onafhankelijk deskundige optreden, die binnen bepaalde stappen van de evaluatiecyclus volgens de WZD dient te worden geconsulteerd. Ik kan meedenken en adviseren over mogelijkheden om onvrijwillige zorg af te bouwen.

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.  Onvrijwillige zorg is zorg waarmee iemand met een verstandelijke beperking of diens wettelijk vertegenwoordiger, niet instemt. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking dient zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats te vinden. Soms kunnen mensen met een verstandelijke beperking niet zelf inschatten wat goed voor hen is, wat maakt dat zorgverleners hulp bieden bij die keuzes.

Het uitgangspunt van de Wet Zorg en Dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. En alleen ter voorkoming van ernstig nadeel. Eerst moeten alle andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg worden onderzocht. Mocht onvrijwillige zorg dan toch noodzakelijk zijn, dan dient gekozen te worden voor de minst erge vorm en zo kort mogelijk.
De zorgverantwoordelijke legt het zorgplan, waarin men voornemens is onvrijwillige zorg in te zetten, voor aan de WZD-functionaris. Deze beoordeelt of het zorgplan voldoet aan het uitgangspunt dat onvrijwillige zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen en of het zorgplan geschikt is om ernstig nadeel te voorkomen. Indien nodig wordt het zorgplan door de zorgverantwoordelijke gewijzigd. Zodra onvrijwillige zorg uit noodzaak wordt toegepast, wordt deze, volgens stappenplan, om de paar maanden geëvalueerd en getoetst.

Voor mijn werkzaamheden als WZD-functionaris hanteer ik een uurtarief van 107 Euro (exclusief BTW).


E-mailen
Bellen