Beneath Behavior 

Bewust leven vanuit je Hart 

                           Over mij..


Mijn naam is Nienke Rademaker-Boer. Ik ben getrouwd en moeder van twee ontzettend lieve jongens. Ik werk als Orthopedagoog-Generalist binnen mijn eigen praktijk en een aantal uren per week als gedragsdeskundige binnen de gehandicaptenzorg. Als zelfstandig Orthopedagoog-Generalist help ik kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen in hun leven, een verscheidenheid aan klachten ervaren of de wens hebben om meer uit zichzelf en/of het leven te halen.

 We spreken van een probleem, wanneer je ervaart dat je wordt belemmerd in je functioneren. Dit kan zich uiten in psychische klachten zoals somberheid, piekeren, angsten of boosheid, of in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, spanning of pijn. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Ik help je graag onderzoeken waar je behoeften, je krachten en je kwetsbaarheden  liggen. Je kunt dit proces zien als een wandeling waarin ik een tijdje met je meeloop en met je meedenk over de hobbels die je onderweg tegenkomt. Binnen de behandeling kunnen we gebruik maken van verschillende behandelmethodieken. Samen bespreken we wat de mogelijkheden zijn en kijken we wat jou het beste zal kunnen helpen.

Voor mij als persoon en binnen mijn werk zijn relaties en verbinding belangrijk. Het zijn vaak niet zozeer anderen, maar de onzichtbare draadjes tussen ons en de ander die van invloed zijn op hoe we ons voelen. Ze geven ons comfort of juist spanning en spiegelen ons. En hoewel relaties vaak ingewikkeld zijn, kunnen we niet zonder ze. Ik geloof dat je als mens goed kunt functioneren vanuit de relatie met jezelf, je omgeving en anderen binnen jouw omgeving. Vaak begint een goede relatie met de ander bij het versterken van de relatie met jezelf. Als orthopedagoog kijk ik altijd naar de wisselwerking tussen jou en je omgeving, maar besteed ik ook aandacht aan de verbinding binnen in jou; tussen jouw hoofd en je hart


Over mijn werk in de gehandicaptenzorg

Naast mijn werk als zelfstandig orthopedagoog werk ik al 12,5 jaar als gedragsdeskundige binnen de Gehandicaptenzorg. Hier werk ik samen met alle betrokkenen, om te onderzoeken hoe we de kwaliteit van leven van onze bewoners kunnen verbeteren. Een onderdeel van mijn werk is het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van diagnostisch onderzoek en gesprekken met de cliënt en/of diens netwerk stellen we een ondersteunings- en/of behandelplan op waarin het perspectief van de cliënt en de doelen waaraan we willen werken, staan omschreven. Het streven is altijd om de kwaliteit van leven voor onze cliënten te optimaliseren en de regie over hun eigen leven, zoveel mogelijk bij hen te laten. Ik ben betrokken bij verschillende woon- en dagbestedingsgroepen en ben hier (mede)verantwoordelijk voor het vormgeven van een positief behandelklimaat waarin de cliënten zich optimaal kunnen ontwikkelen en een fijn leven kunnen leiden. 

 Een groot deel van mijn werk bestaat uit het coachen van de teams van begeleiders om de behandelplannen te vertalen naar de dagelijkse praktijk en hoe zij het beste aan de ondersteuningsvragen van onze cliënten tegemoet kunnen komen. Voornamelijk bij mensen die zelf moeilijk met woorden hun vragen en behoeften kunnen uitspreken, help ik de teams om te zoeken naar de menselijke behoeften die er schuil gaan onder het (vaak moeilijk verstaanbare) 'signaalgedrag'. Wat probeert iemand nu te zeggen met zijn gedrag? En wat heeft de ander dan van jou nodig? We besteden veel tijd aan de beeldvorming van de cliënten en ik bied psycho-educatie over verscheidene onderwerpen (denk aan trauma, hechting, autisme, etc).

 Ik bied werkbegeleiding aan Orthopedagogen-Generalist in opleiding en ik verzorg Hartcoherentietrainingen. Daarnaast ben ik verbonden aan het Slaap Expertise team en ik verricht gespecialiseerd diagnostisch onderzoek, gericht op Autisme.

Heeft u als instelling geen orthopedagoog-generalist in huis, maar wel behoefte aan expertise? Of is er wel een orthopedagoog-generalist in dienst, maar kunt u (gedurende een bepaalde periode) extra ondersteuning gebruiken? Ik wissel graag met jullie van gedachten over wat ik voor jullie kan betekenen.

Neem hier contact met me op. 

 

 
 
  E-mailen
Bellen