Beneath Behavior 

Bewust leven vanuit je Hart 


Behandeling


Binnen mijn werk en voor mij als mens, staan relaties en verbinding centraal. De relatie met jezelf en met anderen om je heen. De relatie tussen het hart en het hoofd, tussen wetenschap en intuïtie, tussen Westerse Wetenschap en Oosterse technieken. Als orthopedagoog ben ik altijd gericht op het optimaliseren van ontwikkelings-, opvoedings- en/of groeimogelijkheden. Daarbij kijk ik naar de interactie tussen jou en jouw omgeving. 

Ik ben net als een psycholoog bevoegd tot het doen van (psycho)diagnostiek en het uitvoeren van (psychologische) behandelingen. Máár, waar bij een psycholoog de focus ligt op de individuele problematiek, ligt de focus voor de orthopedagoog meer op het functioneren van een individu in relatie tot zijn of haar omgeving. En dat is nu juist waar de kracht vaak ligt. Jij bent wie je bent, binnen de context (omgeving) waarbinnen jij je beweegt. Soms ligt daar individuele problematiek onder, soms is de oplossing binnen jou zelf te vinden, maar vaak biedt ook de omgeving aanknopingspunten en mogelijkheden voor oplossingen. Ik ondersteun jou graag in het onderzoeken wat jij nodig hebt om weer lekker in je vel te zitten.
In mijn behandelingen gebruik ik elementen van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken, systeemtherapie en traumabehandeling (emdr & hartcoherentie). Naast deze wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve methoden, kan ik je ook ondersteunen middels meer traditionele, Oosterse technieken, vanuit de eeuwenoude geneeskunde. Samen kunnen we onderzoeken wat het beste bij jou past. 


Werkwijze

Alle trajecten starten met een intakegesprek, waarin we kennismaken en aandacht besteden aan waar je op dit moment tegen aan loopt. We stellen samen vast welke veranderwens je hebt en welke krachten en hulpbronnen je bezit. In de therapie wens ik aan te sluiten bij wat voor jou werkt. Ieder traject is dus uniek. 


Voor wie


Beneath Behavior kan verscheidene vormen van hulp bieden aan volwassenen, jongeren en kinderen bij diverse problematiek. De behandeling kan gericht zijn op:

• Vermindering van angstklachten
• Afname van depressieve gevoelens
• Verminderen van stress en spanningsklachten
• Begeleiding bij burn-outklachten
• Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
• Verminderen (en begrijpen) van gedragsproblemen
• Uitleg en begeleiding bij een eerder gestelde classificatie zoals bijvoorbeeld AD(H)D, autisme of een verstandelijke
  beperking.


Mocht je problemen ervaren op het gebied van acute suïcidaliteit, psychose of verslavingsproblematiek of wanneer je wegens persoonlijkheidsproblemen bent aangewezen op intensieve c.q. 24-uurs zorg, dan ben je bij mij niet op het beste adres. Bij dergelijke problemen adviseer ik je om je te wenden tot een instelling die je dat wel kan bieden. Je huisarts kan je doorverwijzen naar een crisisdienst, mocht dat nodig zijn.


E-mailen
Bellen