Beneath Behavior 

Bewust leven vanuit je Hart 


Beroepscode & privacy

 Op de geboden behandeling is de Beroepscode voor pedagogen van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen van kracht (NVO). Deze is in te zien via de website van de NVO: www.nvo.nl.

Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hierdoor ben je bij het aangaan van een trainings-, diagnostiek- en/of behandelingstraject bij Beneath Behavior verzekerd van behandeling die aan kwaliteitseisen voldoen.
Wanneer je niet tevreden bent over mij als pedagoog of de geboden hulp, nodig ik je uit om hier samen over te praten. We proberen dan met elkaar tot een oplossing te komen. Ben je van mening dat ik me als Orthopedagoog-Generalist niet aan de beroepscode heb gehouden? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht.

Privacy: Ik ga zorgvuldig om met gegevens en hou met aan de privacywetgeving (AVG). Bekijk hier mijn privacyverklaring.


E-mailen
Bellen