Beneath Behavior 

Bewust leven vanuit je Hart 

Vergoedingen 

Onder de 18:

Behandelingen onder de 18 jaar worden in principe vergoed vanuit de gemeente (Wet op de jeugdzorg). Beneath Behavior heeft geen contract afgesloten met de gemeenten, waardoor behandeling niet door de gemeente wordt vergoed.

Volwassenen:

Als Orthopedagoog Generalist ben ik BIG geregistreerd. Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Je dient dan ook eerst zelf de rekening aan Beneath Behavior te betalen en deze nadien bij je zorgverzekeraar in te dienen.  Of je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding kun je zelf nakijken bij je zorgverzekering. Je hebt daarvoor een verwijzing van de huisarts nodig.

Bij een restitutiebasispolis worden de kosten doorgaans volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Heb je een naturabasispolis dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar en je polis. Zorgverzekeraars vergoeden soms tussen de 85% en 100%, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor je polis of neem contact op met de zorgverzekeraar. Ook je eigen risico wordt aangesproken.  Indien je niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kun je de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten in je belastingaangifte.

Annuleren:

Indien je verhinderd bent, laat dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak weten. Zodra je je afspraak niet of te laat afzegt, wordt deze bij je in rekening gebracht. De kosten hiervan worden niet door je zorgverzekeraar vergoed. Een bericht van verhindering kan telefonisch (tijdens kantooruren) en/of per e-mail worden doorgegeven.

 


E-mailen
Bellen